Minh Phong Travel kính chúc quý khách An khang thịnh vượng

Xin gửi tới quý khách các tour tiêu biểu tại Minh Phong Travel

Du lịch trong nước

Tour trong ngày:

1. Hà Nội - Ao Vua - Khoang Xanh (1 ngày)

Tour nhiều ngày:

1. Thanh Hóa - Hà Nội - Phú Quốc - Cần Thơ - Sài Gòn - Đà Lạt - Hà Nội - Thanh Hóa (9N8Đ)

 

2. Thanh Hóa - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn - Cần Thơ (9N8Đ)

3. Thanh Hóa - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn - Cần Thơ (10N9Đ - đi bằng Máy bay)

 

4. Thanh Hóa - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn - Cần Thơ (13N12Đ - đi bằng ôtô)

 

5. Hà Nội - Cát Bà (2N1Đ)

6. Hà Nội - Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt (5N5Đ)

7. Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Phong Nha - Hà Nội (5N4Đ)

8. Thanh Hóa - Nha Trang - Sài Gòn - Đà Lạt (11N10Đ đi bằng ôtô)

9. Thanh Hóa - Sài Gòn - Đà Lạt - Nha Trang (8N7Đ đi bằng máy bay)

Du lịch nước ngoài

1. Bangkok - Pattaya (5N4Đ - Hàng không Việt Nam)

2. Hà Nội - Singapore - Malaysia (7N6Đ - Hàng không Việt Nam)

3. Thanh Hóa - Hà Nội - Singapore - Malaysia - Hà Nội - Thanh Hóa (7N6Đ)

4. Thanh Hóa - Thailand - Thanh Hóa